Asal Mula Alat Musik Angklung

Asal Mula Alat Musik Angklung

Bandung, yang berada di tanah parahyangan erat kaitannya dengan kesenian tradisi sunda dimana terdapat bermacam-macam alat kesenian yang diwariskan salah satu diantaranya alat kesenian tradisi…

Continue Reading...